Baner Pływacz

Oferta

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje obsługę prawną Klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, kasacji czy też skarg kasacyjnych.
We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.