Baner Pływacz

Cennik

Wynagrodzenie radcy prawnego jest uzgadniane podczas wstępnej rozmowy z klientem. 

PORADY PRAWNE, ROZPRAWY SĄDOWE

Wycena porady prawnej, czy wycena udziału w rozprawach sądowych jest bezpłatna i każdorazowo uzależniona od rodzaju świadczonej usługi prawnej, stopnia skomplikowania występującego w sprawie problemu prawnego oraz przewidywanego nakładu pracy.